Hej medlem i Åstols Båtförening!

Här kommer en påminnelse om våra arbetsdagar i hamnen.

Vi träffas vid Gästhamnskontoret lördag 10 april kl 9.00. Vi håller på till lunchtid då en lättare förtäring tar vid.

Har du inte möjlighet att vara med 10 april ges en andra chans den 17 april kl 9.00. Kanske vill du vara med på båda!

Vi bedömer att det är möjligt att trots pandemin genomföra arbetsdagarna då vi är utomhus och arbetar i mindre grupper med möjlighet till att hålla avstånd.

På ÅBFs styrelsemöte beslutade vi dock att inte ta ut någon frånvaroavgift för de som inte kan eller vill deltaga på arbetsdagarna.

För er som önskar sjösätta med kran ges här fyra tillfällen:

  • Lördag 10 april, direkt efter arbetsdagen.
  • Lördag 17 april, direkt efter arbetsdagen.
  • Lördag 1 maj från kl 9.00.
  • Lördag 15 maj från kl 9.00

Du anmäler din sjösättning genom att svara på utskickat mail eller sätta upp dig på listan i Handelsboden.Som vanligt hjälper vi till vid alla sjösättningar då vi själva sjösätter.

Tacksam om alla så snart som möjligt tar hem pallar och bockar etc.

Välkomna!

Åstols Båtförening