Information

  • Årsmöte Åstols Båtförening
    Åstols Båtförening håller årsmöte lördag 12 mars kl. 10.00 - 12:00 i Caféet.
  • Protokoll Årsmöte 2021-03-13
    Protokollet från årsmötet finns här att läsa online eller ladda ned.
  • Arbetsdagar och sjösättning
    Hej medlem i Åstols Båtförening! Här kommer en påminnelse om våra arbetsdagar i hamnen. Vi bedömer att det är möjligt att trots pandemin genomföra arbetsdagarna då […]


Historia Åstols båtförening


Åstols båtförening bildad 2003 är en sammanslutning för båtintresserade fastighetsägare på Åstol samt medlemmar i deras hushåll. Båtföreningens ändamål är att som ideel allmännyttig förening främja båtlivets verksamheter, inklusive hamnverksamhet, samt verka för sjösäkerhet, god miljö och gott sjömanskap. Att vara kontaktorgan och remissinstans för lokala myndigheter och organisationer samt att eftersträva god standard båtplatser och värna om uppställningsplatser i hamnen.

Föreningens verksamhet växte kraftigt 2007 då föreningen tog över gästhamnsverksamheten på Åstol. Detta har medfört ökad förståelde för besökande båtgästers önskemål och statistik från Gästhamnsguiden visar att besökande uppskattar bemötandet de får på ön. Åstols unika hamn som ger båtägare trygga förtöjningsmöjligheter, påverkas trots allt av stormar och hårt väder framförallt under vinterhalvåret. Båtföreningens medlemmar deltar aktivt i undrehållsarbete av hamnen vilket inte bara bidrar till gott tekniskt /ekonomiskt resultat utan arbetet tillsammans stärker sammanhållningen.

Styrelsen


Greger Karlsson, ordförande

Mikael Luckner, v ordförande

Anders Kuikka, kassör

Margaretha Bohlin, sekreterare

Ledamöter:

Calle Redin

Eddie Lagergren

Staffan Hallström
februari 21, 2022

Årsmöte Åstols Båtförening

Åstols Båtförening håller årsmöte lördag 12 mars kl. 10.00 - 12:00 i Caféet.
april 5, 2021

Protokoll Årsmöte 2021-03-13

Protokollet från årsmötet finns här att läsa online eller ladda ned.
april 5, 2021

Arbetsdagar och sjösättning

Hej medlem i Åstols Båtförening! Här kommer en påminnelse om våra arbetsdagar i hamnen. Vi bedömer att det är möjligt att trots pandemin genomföra arbetsdagarna då […]