Nyheter & vad som händer!

 

Inbjudan till Höstmöte

Välkommen till Höstmöte för ÅBF
den 20 oktober 2018
klockan 12.00-14.00 på caféet

Varm soppa serveras.

Agenda

 1. Mötets öppnande
 2. Höstmötets stadgeenliga utlysande
 3. Val av justeringsmän tillika rösträknare för mötet 
 4. Val av ordförande för mötet
 5. Val av sekreterare för mötet
 6. Fastställande av dagordning 
 7. Vad händer i hamnen? – Information från arbetsgrupperna
 8. Motioner till Höstmötet
 9. Förslag till nya Stadgar
 10. Övriga vid mötet väckta frågor
 11. Mötets avslutande

 

OBS! Motioner till Höstmötet skall vara inkomna till Styrelsen senast 2018-10-06.

Välkomna!

 


Välkommen till höstens arbetsdagar i hamnen!

Den 20 oktober 2018 har vi arbetsdag i hamnen. Vi samlas klockan 09.00 vid hamnkontoret.

Ta med verktyg såsom kratta, polygrip, hammare, mejsel eller vad ni tror behövs.

Direkt efter arbetsdagen håller vi ett Höstmöte i Cafét (se separat inbjudan) där en
varm soppa serveras.

Ni som inte har möjlighet att delta vid arbetsdagen får ett nytt tillfälle den 27 oktober,
klockan 09.00.

Välkomna!

Styrelsen


Några bilder från tidigare arbetsdagar i hamnen