Nyheter & vad som händer!

 

VÄLKOMMEN TILL ÅRSMÖTE I ÅBF

lördagen 10 mars 2018
klockan 10.00-12.00 på caféet

Kaffe med dopp serveras.

Motioner och ärenden till årsmötet skall vara styrelsen tillhanda senast 2 veckor före årsmötet.

Välkomna styrelsen


Några bilder från förra höstens arbetsdagar i hamnen