Information

 • Föranmälan höstmöte
  Hej medlem i Åstols båtförening. Du har tidigare fått inbjudan till ett stadgeenligt Höstmöte den 24 okt kl 12:00 – 14:00 i Cafét. Självklart ska vi […]
 • Arbetsdagar hösten 2020
  Välkommen till höstens arbetsdagar i hamnen! Den 17 oktober 2020 har vi arbetsdag i hamnen. Vi samlas klockan 09.00 vid hamnkontoret. Ni som inte har möjlighet att delta […]
 • Inbjudan till Höstmöte
  Välkommen till Höstmöte för ÅBF den 24 oktober 2020 klockan 12.00-14.00 på caféet Lättare förtäring och kaffe serveras. Agenda Mötets öppnande Höstmötets stadgeenliga utlysande  Val av […]
 • Båtupptag med kran hösten 2020
  Följande datum har du möjlighet att ta upp din båt med kranen: Lörd 26 sept fr. kl 9.00 Lörd 3 okt fr. kl 9.00 Lörd 17 […]


Historia Åstols båtförening


Åstols båtförening bildad 2003 är en sammanslutning för båtintresserade fastighetsägare på Åstol samt medlemmar i deras hushåll. Båtföreningens ändamål är att som ideel allmännyttig förening främja båtlivets verksamheter, inklusive hamnverksamhet, samt verka för sjösäkerhet, god miljö och gott sjömanskap. Att vara kontaktorgan och remissinstans för lokala myndigheter och organisationer samt att eftersträva god standard båtplatser och värna om uppställningsplatser i hamnen.

Föreningens verksamhet växte kraftigt 2007 då föreningen tog över gästhamnsverksamheten på Åstol. Detta har medfört ökad förståelde för besökande båtgästers önskemål och statistik från Gästhamnsguiden visar att besökande uppskattar bemötandet de får på ön. Åstols unika hamn som ger båtägare trygga förtöjningsmöjligheter, påverkas trots allt av stormar och hårt väder framförallt under vinterhalvåret. Båtföreningens medlemmar deltar aktivt i undrehållsarbete av hamnen vilket inte bara bidrar till gott tekniskt /ekonomiskt resultat utan arbetet tillsammans stärker sammanhållningen.

Styrelsen


Greger Karlsson, ordförande

Mikael Luckner, v ordförande

Anders Kuikka, kassör

Margaretha Bohlin, sekreterare

Ledamöter:

Calle Redin

Gilbert Olsson

Staffan Hallström