InformationHistoria Åstols båtförening


Åstols båtförening bildades är en medlemsförening för båtintresserade fastighetsägare på Åstol samt medlemmar i deras hushåll. Båtföreningens ändamål är  främja båtlivets verksamheter, inklusive hamnverksamhet, samt verka för sjösäkerhet, god miljö och gott sjömanskap. Att vara kontaktorgan och remissinstans för lokala myndigheter och organisationer samt att eftersträva god standard på båtplatser och värna om uppställningsplatser i hamnen.

Föreningens verksamhet växte kraftigt 2007 då föreningen tog över gästhamnen på Åstol.  Hamnen ger lugn och trygg förtöjning för uppemot 70 båtar under högsäsong, Rökeriet, Caféet, den året-runt-öppna livsmedelsbutiken och barnbadet är uppskattade besöksanledningar. 

Båtföreningens medlemmar är viktiga för att sköta hamnens underhåll. Det bidrar till bra sammanhållning och ger förutsättning till att hålla nere kostnaderna för såväl medlemmar som gästbåtar.

Styrelsen


Greger Karlsson, ordförande

Anders Kuikka, kassör

Ted Wigefelt, sekreterare

Ledamöter:

Calle Redin

Eddie Lagergren

Staffan Hallström