Föranmälan höstmöte

Hej medlem i Åstols båtförening.

Du har tidigare fått inbjudan till ett stadgeenligt Höstmöte den 24 okt kl 12:00 – 14:00 i Cafét.

Självklart ska vi följa gällande Corona restriktioner och för att inte skapa trängsel ber vi dig här att anmäla din närvaro.

Har du för avsikt att närvara på Höstmötet är vi tacksamma om du anmäler dig genom att svara på mailet som skickats ut eller genom att sms:a till 0702-138546.

När vi vet hur många vi blir kommer vi att planera därefter.

Välkomna!

Styrelsen ÅBF