Bäste medlem i Åstols Båtförening,

Årsmöte i ÅBF lördag 12 mars 2022 kl. 10.00 – 12:00 i Caféet.